• midot
  • 09-9501544 כאן בשבילכם

   580517167 עמותה רשומה מספר

  • facebook
  • Youtube

  דמיינו לעצמכם מקום בו.. ילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן יכולים פשוט להיות ילדים

  העמותה הוקמה בשנת 2010 כדי לקיים פעילויות פנאי וחברה לילדים חולי סרטן בגילאי 3.5-17 ואחיהם, מכל המגזרים. העמותה מציעה פעילויות פנאי וקייטנות יום, ללא עלות, לילדים חולי הסרטן ולאחיהם. ההשתתפות בפעילות היא ללא תשלום מתוך התחשבות בנטל הכלכלי הכבד שנושאות משפחות שילדן חולה במחלה מסכנת חיים.

  פרטים נוספים פורסם בתאריך: May 9, 2017