• midot
  • 09-9501544 כאן בשבילכם

   580517167 עמותה רשומה מספר

  • facebook
  • Youtube

  תרומה לילדי העמותה

  העמותה מפעילה פעילויות פנאי וחברה וקייטנות יום במהלך השנה. המבנה היומי של הפעילות מאפשר לילדים החולים להשתתף בה ולהמשיך בשגרת הטיפולים.  ההשתתפות בפעילות היא ללא תשלום מתוך התחשבות בנטל הכלכלי הכבד שנושאות משפחות שילדן מתמודד עם מחלת הסרטן.
  על מנת לקיים את הפעילות, אנו מגייסים תרומות על מנת לקיים את הפעילות ולאפשר לילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן מקום בו הם יכולים להיות פשוט ילדים.
  לעמותה יש אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  לתרומות לחץ כאן:
  לחצו כאן לתרומה
  לפרטים נוספים: lital@sunriseisrael.org.il

  banner

  באפשרותך לחולל שינוי משמעותי בחייהם של ילדים חולי סרטן באמצעות הקדשת עיזבון לטובת העמותה המפעילה קייטנות לילדים חולי סרטן ואחיהם. ניתן לתרום פוליסות ביטוח חיים, קצבאות שנתיות, או להקים עיזבון ייעודי. הנצח את מורשתך ועזור לילדים חולי סרטן למצוא התחלה חדשה בכל יום.
  למידע נוסף נא ליצור קשר עם ליטל גרוס בדוא”ל: lital@sunriseisrael.org.il