• midot
  • 09-9501544 כאן בשבילכם

   580517167 עמותה רשומה מספר

  • facebook
  • Youtube

  ייחודיות העמותה

  עמותת “סאנרייז-כץ” הינה העמותה היחידה בארץ אשר מקיימת קייטנות יומיות במהלך חודש אוגוסט ובחופשת פסח, עבור ילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן בשיתוף אחיהם ואחיותיהם מגילאי 5-17.
  הקייטנה פתוחה לילדים יהודים וערבים כאחד: ובהתאם- צוות המדריכים בקייטנה מורכב ממדריכים המשתייכים למגזר היהודי והמגזר הערבי.
  סיוע משמעותי לכל משפחת החולה: פעילות העמותה מיועדת לא רק לילדים החולים, אלא גם עבור אחיהם ואחיותיהם. הפעילות מחזקת את הקשר בין האחים ויוצרת חוויות  משותפות וקירבה בין האחים.
  שיתוף פעולה מלא עם הגורמים הרפואיים: העמותה פועלת בשיתוף פעולה ותמיכה מלאה של צוות רפואי. פרופ’ קפלינסקי, המנהל הרפואי של העמותה, מלווה ומנחה את פעילויות העמותה לאורך כל השנה.
  מדריכים בוגרים ומנוסים:  כל המדריכים  סטודנטים, עם ניסיון בהדרכה. היחס בין כמות המדריכים לחניכים גבוה במיוחד, 1:4.
  במקרה הצורך עקב בעיות רפואיות או התנהגותיות היחס 1:1.
  כל הפעילויות מתחשבות בצרכים המיוחדים של המשתתפים ונבחנות על ידי וועדה מייעצת המורכבת מאנשי מקצוע (רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים והורים). הפעילות מותאמת לכל הילדים אשר נמצאים בקבוצות משולבות של חולים ובריאים, בהתאם לשכבת הגיל.
  הפעילות כולה מוצעת לילדים ולאחיהם ללא עלות: מתוך מודעות לנטל הכספי הכבד שמוטל על המשפחות המתמודדות עם המחלה, ההשתתפות בקייטנות ובימי הפנאי מוצעת בחינם לכל מי שנמצא מתאים עפ”י הקריטריונים שנקבעו.
  בקייטנה מופעל מערך היסעים הפועל ברוב חלקי הארץ, במסגרתו אוספים את הילדים מביתם לקייטנה ובחזרה, בכל ימי הפעילות, עם מדריך צמוד לאורך כל הנסיעה.